Organizatorzy

Międzynarodową Konferencję „Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy.” organizują: